Op dat ogenblik bevond zich het kapitaal van de maatschappij in handen van de familieleden. Dit was van doorslaggevend belang, want zo was de familie gedwongen om, voor het welzijn van de hele onderneming, samen te spannen en door retourinvesteringen van de verwezenlijkte winsten de uitbreiding in gang te houden. In 1935 werden de verouderde installaties door meer moderne machines vervangen: de benaming „manufactuur“ paste niet meer bij de voortschrijdende mechanisering.

In 1964 werd een tweede fabriek in Ettelbrück ingehuldigd. De productie daar is initieel bestemd voor de export – voornamelijk naar de Benelux, Frankrijk en Italië.

 

De zit van de moedermaatschappij bevindt zich in de hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg. Vandaag beschikt Landewyck over zes productievestigingen: twee in Luxemburg, een in Duitsland, in Nederland, in België en in Hongarije. Samen produceren ze op dit ogenblik - alle merken meegerekend - niet meer en niet minder dan 8 miljard sigaretten, 6 miljard hulzen en meer dan 10.000 ton roltabak per jaar. Deze productie wordt naar meer dan 40 landen geëxporteerd. De ontsluiting van andere landen wordt continu nagestreefd.

 

Ik heb een vraag

Meer dan 166 jaar geschiedenis – en elk jaar als familieonderneming – zijn ook voor de traditierijke tabaksbranche een ongewoon lange tijd. We hebben ze gebruikt om met nieuwe producten, nieuwe merken, nieuwe productievestigingen en ongebroken passie constant te groeien. Tijd dus om eens kort terug te blikken:

Er was eens...

1821
Geboorte van de oprichter

1847
Eerste verkoopwinkel van de familieonderneming

1859
Eerste stoommachine van de lux. Tabakindustrie

1881
Opmars onder Joseph Heintz

1887
Opmars van de machines

1892
Joseph heintz neemt de leiding op zich

1894
Nationale en internationale vraag stijgt

1897
Nieuwe fabriek in Hollerich

1905
Eerste halfautomatische sigarettenmachine

1911
Oprichting van een kapitaalvennootschap

1912
Victor heintz neemt landewyck over

1920
Oprichting van de economische unie

1925
Oprichting van de tweede vestiging in trier

1931
Aloyse Meyer neemt de bedrijfsleiding op zich

1934
Leiding door Koener en Meyer

1937
Nieuw fabrieksgebouwd in hollerich

1939
Overname van Fixmer

1942
Landewyck tijdens de nazieperiode

1944
Nieuw merk Maryland

1946
Landewyck op de nederlandse markt

1950
Nieuw merk Lexington

1951
Vestiging in België

1952
Robert meyer enige directeur

1957
110ste verjaardag

1961
Kent begint zijn loopbaan

1963
Commercialisering van Kent

1967
De filtersigaret rukt op

1968
De productie van rooktabak wordt verplaatst

1969
Ducal wordt ingevoerd

1970
De lorillard neemt een hoge vlucht

1971
Ondertekening van een loonproductiecontract

1972
Uitbreiding van de grenszone „duitse grens“

1974
Succes van kent ook in europa

1977
Fixmer in luxemburg-strassen

1978
Productie van harde verpakkingen

1980
Ducal als trekpaard

1981
Fabricatie van een eigen verpakkingsmachine

1982
Sigarettenproductie in hollerich

1985
Fusie fixmer-cdt

1987
Export naar china

1989
Nieuwe bereidingsinstallatie

1992
Productie van 5,3 miljard sigaretten

1993
Meerderheidsparticipatie in rona

1994
Positieve balans

1995
Rona toekomstgeoriënteerd

1996
Trier wordt een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1998
Nieuw merk ELIXYR

2001
Overname biggelaar tabak

2003
organisatie door landewyck group s.à.r.l.

2007
Fusie torrekens tobacco belgium

2009
Oprichting van Landewyck frankrijk

2012
Oprichting van Landewyck spanje

2013
165ste Jubileum

2015
Nieuwe DIET-installatie voor volume tabak in Trier

2016
Oprichting Landewyck Tabacos Canarias

2017
Eerste steen voor nieuwe fabriek op Fridhaff

1821 - Geboorte van de oprichter

Op 29 december van dat jaar werd Jean-Pierre, de zoon van het echtpaar Heintz, in Luxemburg geboren. De gelukkige gebeurtenis had niet de kans om in het „Luxemburger Wochenblatt" vermeld te worden, dat indertijd zonder concurrentie voor de ongeveer 10.000 inwoners van de stad rapporteerde. De ouders konden toen nog niet weten dat het met deze zoon aan het land een persoonlijkheid geschonken heeft die geschiedenis zou schrijven in het economische leven van het Groothertogdom. 160 jaar later schrijft de familieonderneming nog altijd aan deze geschiedenis, met ongebroken samenhang en een van generatie naar generatie doorgegeven ondernemingsgeest. Onder de burgerfamilies in Luxemburg, die de pionierstijd van de economie vormden, vormt dit succes een zelden geziene uitzondering.

Geboorte van de oprichter

1847 - Eerste verkoopwinkel van de familieonderneming

Toen Jean-Pierre Heintz op 25-jarige leeftijd, in juli 1847, in de Neutorstraße nr. 9, zijn eerste tabakmanifactuur met verkoopwinkel opende, betekende dit het begin van een succesverhaal. Begin van hetzelfde jaar huwde hij met de negentien jaar oude Joséphine Van Landewyck. Omdat Nederlandse tabak een uitstekende reputatie had, schrijft Jean-Pierre zijn naam en die van zijn vrouw op zijn firmaplaatje.

Eerste verkoopwinkel van de familieonderneming

1859 - Eerste stoommachine van de lux. Tabakindustrie

De onderneming van Jean-Pierre Heintz heeft succes. Hij koopt naast een onroerend goed in de "Großgasse" ook een uitgestrekt bouwterrein op de huidige Limpertsberg. Verder huurt Heintz de binnengebouwen van het "Fort Berlaimont", aan de huidige "Boulevard Royal" gelegen. Daar bouwt hij in 1870 de eerste stoommachine (2 PS!) van de Luxemburgse tabakindustrie.

1881 - Opmars onder Joseph Heintz

Joseph Heintz, zoon van Jean-Pierre Heintz, neemt de tabakfabriek van zijn vader in de Bäderstraße over, die onder zijn leiding een aanzienlijke opmars beleeft. In 1848 geboren is hij reeds op jonge leeftijd van 22 jaar betrokken bij de onderneming. De onderneming, die zich snel aan de top van de indertijd ongeveer twintig Luxemburgse tabakmanufacturen vestigt, bouwt de productie van sigaren en pijptabak uit.

 

Hij beschikt op dat ogenblik over drie tabakfabrieken in Luxemburg: in de Bäderstraße, aan de Boulevard Royal en in der Beckstraße. Het milieu wordt hét probleem voor de tabakfabrikant. Onverdraaglijk lawaai van de machines, ongezonde geur en de schadelijke dampen vormen een groot probleem voor de bewoners. Hij heeft echter een probleem dat vandaag bij de tijdsgeest hoort: het milieu.

Opmars onder Joseph Heintz

1887 - Opmars van de machines

Het machinale werk is aan een opmars bezig en begint het handwerk in fabrieken te vervangen. In 1887 koopt Joseph Heintz een industriegebouw in Hollerich en plant de inrichting van een moderne fabriek.

Opmars van de machines

1892 - Joseph heintz neemt de leiding op zich

Jean-Pierre Heintz overlijdt op 30 oktober  1892 en laat de leiding van de firma aan zijn zoon over, de firma heet nu „Joseph Heintz van Landewyck“. Heintz wil de productie op een plaats samenbrengen en verkoopt het terrein op de Limpertsberg. Door 250 medewerkers worden nu in de vestiging Hollerich wekelijks 90.000 tot 100.000 sigaren, 2.000 kg rooktabak van eender welke aard en ook reeds sigaren in kleinere hoeveelheden gemaakt.

1894 - Nationale en internationale vraag stijgt

De nationale en internationale vraag van het tabakverbruik stijgt, zodat in 1894 een nieuwe tabakfabriek voor de productie van sigaren in Fels (bij Luxemburg Stad) ontstaat. Het industriële tijdperk heeft nu ook bij Heintz van Landewyck zijn intrede gedaan.

1897 - Nieuwe fabriek in Hollerich

50 jaar na de oprichting van de firma huldigt Joseph Heintz in Hollerich de nieuwe tabakswarenfabriek in. Met 250 medewerkers worden wekelijks 100.000 - 300.000 sigaren gemaakt

Nieuwe fabriek in Hollerich

1905 - Eerste halfautomatische sigarettenmachine

Victor Heintz installeert de eerste halfautomatische sigarettenmachine in Hollerich. Daarbij moet ervan uitgegaan worden dat hij niet alleen de beslissing nam voor deze fundamentele nieuwigheid. De collegiale samenwerking binnen de familie is de "stijl" van het huis geworden. Een werkwijze die in de toekomst zijn waarde zou bewijzen.

Eerste halfautomatische sigarettenmachine

1911 - Oprichting van een kapitaalvennootschap

Joseph Heintz verandert zijn onderneming in een kapitaalvennootschap. Het samenhorigheidsgevoel van de familie wordt verstrekt, omdat alle aandelen van familieleden afkomstig zijn.

1912 - Victor heintz neemt landewyck over

Na het overlijden van Joseph Heintz op 2 oktober 1912 neemt zoon Victor de onderneming over een gaat hij verder met traditie en modernisering in alle segmenten.

Maar Joseph Heintz laat duidelijk leemten achter als grote industrieel met vooruitziende blik, als „pater familias“ en als sociaal denkende en handelende mens. Hij zette zich met zijn armenkeuken in de Bäderstraße voor de noodlijdenden in.

Victor heintz neemt landewyck over

1920 - Oprichting van de economische unie

Na de 1ste Wereldoorlog gaat het de firma economisch gezien niet goed. Het einde van de Douane-unie, waardoor de afzetmarkten van Luxemburg begunstigd waren, leidde tot de oprichting van de Economische Unie met België, nadat een gepland samengaan met Frankrijk door diens staalbarons verhinderd werd.

Oprichting van de economische unie

1925 - Oprichting van de tweede vestiging in trier

Om de traditionele afzetmarkten te redden wordt de blik nu op Duitsland gericht. In Trier wordt een tweede vestiging opgericht: de aanwezigheid van soldaten moet een doorslaggevend moment geweest zijn, want soldaten waren grote sigarettenkopers.

De leiding in Trier wordt overgenomen door Gilles Schaak die van de onderneming de tweede grootste producent van rooktabak van Duitsland maakt. In 1920 wordt in Fels, Luxemburg, de sigarenproductie gestaakt, omdat de sigaret nu in de focus staat.

Oprichting van de tweede vestiging in trier

1931 - Aloyse Meyer neemt de bedrijfsleiding op zich

Op 9 december 1931 overlijdt Victor Heintz na een bewogen leven. Maar als vooruitziende mens heeft hij zijn opvolging reeds vroeg geregeld. In de persoon van Aloyse Meyer, die op dat ogenblik reeds een boegbeeld van de staalindustrie is, heeft hij een uitstekende bedrijfsleider, die bovendien met Eugénie Heintz gehuwd is. Aloyse Meyer wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van Landewyck. De directie van de manufactuur wordt aan Gustave Koener toegewezen, die zijn vaardigheden reeds samen met Aloyse Meyer bij ARBED bewezen heeft.

Aloyse Meyer neemt de bedrijfsleiding op zich

1934 - Leiding door Koener en Meyer

Robert Meyer, zoon van Aloyse Meyer en kleinkind van Victor Heintz, wordt als jonge ingenieur lid van de familieonderneming. Vanaf 1939 neemt hij de leiding aan de zijde van Gustave Koener op zich.

Leiding door Koener en Meyer

1937 - Nieuw fabrieksgebouwd in hollerich

Opening van een nieuw fabrieksgebouw in Hollerich, Luxemburg

Nieuw fabrieksgebouwd in hollerich

1939 - Overname van Fixmer

Gustave Koener neemt na het overlijden van zijn langjarige vriend Charles Fixmer diens rook- en snuiftabakfirma „Fixmer“ in Ettelbrück over. Zo ontstaat de eerste Heintz van Landewyck– dochter.

De rooktabakproductie van Landewyck en Fixmer is indertijd geconcentreerd in Ettelbrück en de sigarettenproductie wordt naar Hollerich verplaatst.

Hetzelfde jaar wordt Landewyck omgezet naar een  GmbH (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met een kapitaal van 9 miljoen Luxemburgse Frank.

Overname van Fixmer

1942 - Landewyck tijdens de nazieperiode

Luxemburg lijdt onder de Naziterreur en Robert Meyer, die "geen garantie biedt", wordt uit zijn leidinggevende positie ontslagen, die hij pas na de bevrijding in 1944 opnieuw kan bekleden.

1944 - Nieuw merk Maryland

Omdat in de naoorlogse jaren de export opgekrikt moet worden en het tot leveringsproblemen van de ruwe tabaksoorten van oude succesgaranties zoals de „Africaine“-sigaret komt, focust  Landewyck zich op een nieuw merk: „Maryland“. De sigaret wordt een groot succes en krijgt in Luxemburg het imago van de sigaret voor „iedereen“.

Nieuw merk Maryland

1946 - Landewyck op de nederlandse markt

België opent zijn grenzen en voert in 1946 reeds 311 miljoen Landewyck sigaretten in. Landewyck verovert een aanzienlijk marktaandeel op de Nederlandse markt.

1950 - Nieuw merk Lexington

Door het succes in Nederland wordt een nieuw merk „Lexington“ ingevoerd. Vijf jaar later worden een miljard sigaretten per jaar verkocht. Uit het tijdperk „Africaine“ werd het tijdperk „Maryland“ en de opvolging begint nu met „Lexington“.

Nieuw merk Lexington

1951 - Vestiging in België

Oprichting van een vestiging in België

1952 - Robert meyer enige directeur

Na het overlijden van Aloyse Meyer, een internationale economische reus, neemt zijn vrouw de directie in de Raad van Bestuur op zich. Ze is de oudste dochter van Joseph Heintz. Hetzelfde jaar gaat Gustave Koener met pensioen en draagt de exclusieve directie aan Robert Meyer over – maar die krijgt de steun in de fabricatie van Theo Jung, een langjarige medewerker bij Landewyck.

1957 - 110ste verjaardag

Jubileum bij Landewyck: 110ste verjaardag! Tien jaar eerder, in 1947, was er weinig reden tot vieren zodat men aan het eeuwfeest verzaakte.  Paul Weber, Directeur van de Handelskamer in Luxemburg, schrijft in de feestbundel:

... "De tabakindustrie is een van de zeer weinige industrietakken in Luxemburg die meer dan honderd jaar kon standhouden en die de goede naam van Luxemburg in de wereld droeg".

110ste verjaardag

1961 - Kent begint zijn loopbaan

De "Lexington"-productie bereikt een recordniveau van 2,7 miljard units, bij een totaal volume van 3,3 miljard Landewyck-sigaretten.    

Het volgende jaar vindt een steile daling plaats tot 1,7 miljard van dezelfde sigaret. Een nieuw tijdperk van de „Lorillard“ sigaret breekt aan. Het sinds 1958 in licentie geproduceerde sigarettenmerk "Kent" begint zijn loopbaan bij Landewyck.

Kent begint zijn loopbaan

1963 - Commercialisering van Kent

P. Lorillard S.à r.l. wordt als "joint venture" in Ettelbrück opgericht en houdt zich bezig met de commercialisering en de latere productie van de merken „Kent“ en „Newport“. Directeur wordt J.P. Thill. Onder zijn leiding wordt ook een nieuwe fabriek in Ettelbrück gebouwd. 95% van de ganse productie zijn voor de export, in het bijzonder naar Nederland, België, Frankrijk en Italië bestemd.

Commercialisering van Kent

1967 - De filtersigaret rukt op

Door de wereldwijde marktsuccessen van de filtersigaret voert Landewyck de "Maryland Filter" in Luxemburg in. Deze overvleugelt reeds in 1970 de tot dan leidinggevende "Maryland" zonder filter.

De filtersigaret rukt op

1968 - De productie van rooktabak wordt verplaatst

De productie van rooktabak wordt bij Fixmer in Ettelbrück gestopt en in het begin naar Hollerich, daarna naar Trier verplaatst.

De productie van rooktabak wordt verplaatst

1969 - Ducal wordt ingevoerd

Met de verscherping van de prijsoorlog schakelt de markt naar de verpakking met 25 sigaretten in King Size formaat om. Landewyck volgt de trend met het merk "Ducal", dat in 1969 met veel succes ingevoerd wordt. De verpakking van 25 stuks ontwikkelt zich meer en meer tot marktleider.

Ducal wordt ingevoerd

1970 - De lorillard neemt een hoge vlucht

Een sterk afnemende ontwikkeling van de verkoop van Lexington-sigaretten, vanaf 1962, verlaagt de productiecijfers van Landewyck Luxemburg tot een minimum. De hoogtevlucht van Lorillard houdt aan. In 1971 worden 1,1 miljard sigaretten geproduceerd. De Lexington-verkoop daalt tot 300 000 miljoen stuks. Zo stort deze markt voor Landewyck in en concentreert men zich meer op de Duitse markt. Brinkmann stap in bij Landewyck en beschikt over 25,01% van het maatschappelijke kapitaal van de traditierijke familievennootschap.

De lorillard neemt een hoge vlucht

1971 - Ondertekening van een loonproductiecontract

Landewyck ondertekent een langdurig loonproductiecontract met een Nederlandse sigarettengroep van wereldwijd belang. Hierdoor stijgen de productiecijfers 30 procent.

1972 - Uitbreiding van de grenszone „duitse grens“

Het 125ste jaar van de onderneming sinds de oprichting. Op dit ogenblik stelt Landewyck 300 personen te werk die 2,5 miljard sigaretten produceren.

In 1972 begint ook de invulling van een hiaat in de markt, die onder de naam "Duitse grens" in de geschiedenis van de onderneming opgenomen wordt. Het gaat daarbij om de "uitbreiding" van de grenszone van de Mozel, die Landewyck en andere sigarettenfabrikanten door de aanzienlijk hogere fiscale belastingen in de Bondsrepubliek voordelen verschaft.

1974 - Succes van kent ook in europa

Na het succes van het merk "Kent" in de USA wordt deze sigaret ook in Europa een succesverhaal, en dit vooral in de Benelux landen. De toename van de vraag brengt een uitbreiding van de fabriek in Ettelbrück met zich mee. Tien jaar na de oprichting van de fabriek werken in Ettelbrück meer dan honderd medewerkers. De jaarproductie stijgt tot 1,5 miljoen sigaretten. 

Succes van kent ook in europa

1977 - Fixmer in luxemburg-strassen

Fixmer wordt verplaatst naar een groot magazijn in Luxemburg-Strassen. Dit is het begin van een dynamische ontwikkeling in het tabak- en andere groothandelssegment.

1978 - Productie van harde verpakkingen

De hoogtevlucht van de "Kent" sigaret is voorbij. De US-partner verkoopt het merk aan het grote Britse concern BAT (British American Tobacco). Het einde van P. Lorillard s.à r.l. wordt op 30 juni 1978 officieel gemaakt. Door een licentiecontract kan Landewyck de productie en verkoop van de “Kent“- sigaretten verder zetten. Landewyck concentreert zich op de productie van harde verpakkingen „crush proof“, die de zachte verpakkingen moeten aflossen.

1980 - Ducal als trekpaard

Het merk "Ducal" is het voornaamste element van de Landewyck-productie geworden. Landewyck produceert jaarlijks 3,5 miljard sigaretten bij in totaal 500 medewerkers, die voornamelijk in de Benelux landen verkocht worden.

1981 - Fabricatie van een eigen verpakkingsmachine

De eerste verpakkingsmachine „made by Landewyck“ wordt gefabriceerd en heeft een eigen „engineering“-afdeling nodig. In 1996 ontstaat daaruit "IMATEC" in Ettelbrück, gespecialiseerd in de fabricatie van onderdelen en het onderhoud van machines.

1982 - Sigarettenproductie in hollerich

De fabriek in Trier stopt met de sigarettenproductie. Voortaan wordt de ganse productie in Luxemburg-Hollerich geconcentreerd. Rooktabak en fijn gesneden tabak worden nog altijd uitsluitend in Trier geproduceerd. De drastische toename van de verkoopprijzen van sigaretten in de Bondsrepubliek Duitsland, veroorzaakt door een sterk verhoogde belasting op tabak, brengt de grote Duitse handelsfirma's ertoe sigaretten met lage prijzen als eigen handelsmerken in te voeren. Landewyck verzekert zich een aanzienlijk productieaandeel. In 1983 worden 4,6  miljard geproduceerd.

"Ducal" wordt op de Franse markt ingevoerd. Maar Landewyck slaagt er vooral in met dit merk een duurzame doorbraak in Duitsland te verwezenlijken, ook dankzij de 24-sigaretten-automaat-verpakking (de concurrentie biedt in de regel verpakkingen van 22 stuks aan).

Sigarettenproductie in hollerich

1985 - Fusie fixmer-cdt

Fixmer, Ettelbrück, sinds 1977 leverancier voor de groothandel, fusioneert met de "Comptoir des Tabacs" in Strassen onder de nieuwe benaming "Fixmer-CdT".

1987 - Export naar china

Landewyck heeft in de tussentijd het merk "First" gekocht. Een eerste levering naar de Volksrepubliek China gebeurt in 1987, een voor de internationale zaken overigens zeer gunstig jaar.

Export naar china

1989 - Nieuwe bereidingsinstallatie

In Luxemburg wordt een nieuwe bereidingsinstallatie gebouwd omdat de oude installaties het productieritme niet meer kunnen volgen.

1992 - Productie van 5,3 miljard sigaretten

In 1992 zijn er reeds 5,3 miljard sigaretten die per jaar bij Landewyck geproduceerd worden. Markten buiten Europa vertonen grote successen, zoals de „Bentley“ sigaret in Zuid-Oost Azië en de „Ducal“ in West-Afrika. Op de Duitse markt duikt een nieuw product op, de "Rolls" (ook "Quickies" genoemd). De shag wordt fiscaal als fijn gesneden tabak behandeld. Voor Landewyck betekent dit het begin van de "Lexington-Rolls". De invoering van dit nieuwe product illustreert de strijd van de sigarettenfabrikanten tegen sterke fiscale belasting. De staat is nog altijd tegen goedkope sigaretten omdat deze zijn fiscale inkomsten reduceren.

1993 - Meerderheidsparticipatie in rona

Het partnerschap met een Hongaarse tabakfabrikant wordt werkelijkheid. Per 1 oktober 1993 neemt Landewyck een meerderheidsparticipatie in Rona. De „Ducal“ sigaret leidt zware verliezen omdat de concurrentie nu ook verpakkingen van 25 stuks maakt.

Meerderheidsparticipatie in rona

1994 - Positieve balans

Vanaf nu wordt het begrip „Landewyck" duidelijker: de centrale Heintz van Landewyck in Luxemburg, de firma Fixmer in Strassen, Heintz van Landewyck in Trier en Rona in Debrecen vormen de groep. De financiële resultaten van de verbonden ondernemingen worden beter en hebben een positieve invloed op de geconsolideerde balans.

Positieve balans

1995 - Rona toekomstgeoriënteerd

De firma Rona in Hongarije opent een toekomstgeoriënteerde verkoop- en promotieafdeling in Boedapest.

Rona toekomstgeoriënteerd

1996 - Trier wordt een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Filiaal in Trier wordt een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Vandaag produceert de fabriek in Trier, die gespecialiseerd is in rooktabak, ongeveer 100 ton rooktabak per maand in de Bondsrepubliek Duitsland. Daarnaast bestaat er een intensieve activiteit op het gebied van de commercialisering van sigaretten, vooral van het merk "Ducal", wiens verkoop in Duitsland bijna een miljard eenheden bereikt. De firma "IMATEC" – Innovative Machine Technology“ is afkomstig uit de engineering afdeling. De sigarettenproductie van Landewyck bereikt in 1996 het record volume van 5,7 miljard eenheden. 13% daarvan worden op de binnenlandse markt verkocht (tegenover 19% in 1986), 62% op de andere markten van de EU (80% tien jaar eerder). De afzet in de verre export stijgt echter van 12% tot 25% in de vergelijkende periode. Deze ontwikkelt illustreert de constante internationalisering van de Groep tijdens de laatste twintig jaar. In 1996 stelt de Groep ongeveer 620 medewerkers gemiddeld per jaar te werk, waarvan ongeveer 430 in het Groothertogdom Luxemburg.

Trier wordt een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1998 - Nieuw merk ELIXYR

In 1998 wordt de ELIXYR sigaret ingevoerd, die jaarlijks uitstekende groeipercentages boekt.

Nieuw merk ELIXYR

2001 - Overname biggelaar tabak

Overname van de Nederlandse firma „Biggelaar Tabak“

Overname biggelaar tabak

2003 - organisatie door landewyck group s.à.r.l.

2003 is het jaar van belangrijke herstructureringen. De organisatie wordt nu geleid door de Landewyck Group S.à r.l.. Zij definieert de strategie van de Groep en coördineert de organisatie van nieuwe zakenmogelijkheden.

organisatie door landewyck group s.à.r.l.

2007 - Fusie torrekens tobacco belgium

Door de fusie van Heintz van Landewyck Belgium en Torrekens Tabaksindustrie ontstaat TORREKENS TOBACCO BELGIUM. De nieuwe onderneming is aanwezig op de sigaretten- en tabaksmarkt en verkoopt alles wat met tabak te maken heeft.

Fusie torrekens tobacco belgium

2009 - Oprichting van Landewyck frankrijk

Oprichting van Landewyck frankrijk

2012 - Oprichting van Landewyck spanje

Oprichting van Landewyck spanje

2013 - 165ste Jubileum

Het 165ste jubileum van de Landewyck Groep – met 6 fabrieken, 1800 medewerkers, 26 merken, 37 markten en een productie van 55.000.000 units

2015 - Nieuwe DIET-installatie voor volume tabak in Trier

2016 - Oprichting Landewyck Tabacos Canarias

2017 - Eerste steen voor nieuwe fabriek op Fridhaff

FOTOARCHIEF

 • 1897

  1897

  1897, de toenmalige productiehal heeft een landelijke flair.

 • 1957

  1957

  1957 Fingerspitzengefühl was indertijd nodig…

 • 1957

  1957

  …ook om te sorteren.

 • Testcenter

  Testcenter

  Ons eigen testcenter houdt onze producten nog altijd in het oog.

 • Productie

  Productie

  Onze productiehal

 • Magazijn

  Magazijn

  Mooi uitzicht, een volledig gevulde opslaghal

 • Productie

  Productie

  Begin van de productieprocedure

 • Tabakverwerking

  Tabakverwerking

  Bereidingsfase

 • Tabakverwerking

  Tabakverwerking

  Goudbruin, een lust voor het oog voor elke genieter van tabak

 • Transportband

  Transportband

  Maar het gaat stijl vooruit met de modernisering

 • Sigarettenmachine

  Sigarettenmachine

  De eisen nemen toe...

 • Sigarettenmachine

  Sigarettenmachine

  ... en de kwaliteit van onze producten heeft absoluut voorrang.